Tuấn Nguyễn Hữu

Tuấn Nguyễn Hữu

个人信息

年龄: 30
生日: 25 九月

关于我:

Nguyễn Hữu Tuấn - 25/09/1989

tình trạng: đang độc thân

nghề nghiệp: trang trí nội thất

sở thích: bóng đá, guitar, võ thuật..

语言

我说:

  • 越南语 | 母语

我正在学:

  • 罗马尼亚语 | 初级