日常会话

下面的常见荷兰语短句可用于和熟人交流。

问候别人

hoe gaat het?你怎么样啊?
hoe gaat het met u?您好!
hoe staat het er mee?生活好吧?
alles goed, dank je我很好, 谢谢
het gaat oké, dank je我还好,谢谢
niet zo goed不大好
en met jou?你呢?

Asking what someone has been doing

wat heb je gedaan de laatste tijd?你最近在干什么?
veel aan het werk忙于工作
veel aan de studie忙于读书
ik heb het erg druk gehad我最近很忙
hetzelfde als altijd跟平时一样
niet veel不多
ik ben net terug van ...