日常会话

下面的常见荷兰语短句可用于和熟人交流。

问候别人

hoe gaat het?你怎么样啊?
hoe gaat het met u?您好!
hoe staat het er mee?生活好吧?
alles goed, dank je我很好, 谢谢
het gaat oké, dank je我还好,谢谢
niet zo goed不大好
en met jou?你呢?

Asking what someone has been doing

wat heb je gedaan de laatste tijd?你最近在干什么?
veel aan het werk忙于工作
veel aan de studie忙于读书
ik heb het erg druk gehad我最近很忙
hetzelfde als altijd跟平时一样
niet veel不多
ik ben net terug van ...

问别人的计划

heb je plannen voor de zomer?你夏天有什么安排吗?
wat ga je doen met ...?
Kerst
Oud en Nieuw
Pasen

抽烟

rook je?
rookt u?你吸烟吗?
ja, ik rook
nee, ik rook niet不,我不抽烟的
heb je er bezwaar tegen als ik rook?你介意我抽烟吗?
wil je een sigaret?你要来根烟吗?
heb je een extra sigaret?
heb je een vuurtje?你有火吗?
ik ben gestopt met roken
ik ben gestopt我已经戒了
ik probeer te stoppen